Illustrasjon to mennesker som kommuniserer

Adresse og kontaktinformasjon

Kontakt:
Skadeforebyggende forum
Telefon: +47 23 38 42 00
E-post: post@skafor.org

Besøksadresse:
Finansnæringens Hus
Hansteens gate 2
Oslo

Post:
Postboks 2473 Solli
N-0202 Oslo

Eva Jakobson Vaagland

Skadeforebygger og daglig leder

Mobil: +47 93 03 93 12
Epost: Eva.vaagland@skafor.org

Eva Jakobson Vaagland er som daglig leder i Skafor hovedansvarlig for virksomheten, kontakten med medlemmer, prosjekter, samarbeidspartnere og internasjonale kontakter.

Tina Hveem Vislie

Skadeforebygger og kommunikasjonsansvarlig

Mobil: +47 922 35 829
Epost: Tina.vislie@skafor.org

Tina Hveem Vislie jobber hovedsakelig med kommunikasjon og tema barnesikkerhet.