Illustrasjon som viser ulike scenarier som handler om brann eller kan føre til brann.

Brann

Brann er en av de vanligste, og farligste ulykkesårsakene i hjemmet. De ti siste årene har til sammen 421 personer mistet livet i branner. Eldre og personer med nedsatt funksjonsevne er overrepresentert blant ofrene. Noen brannårsaker dominerer, og de kan forebygges med enkle midler. Røykvarsler og komfyrvakt er spesielt viktige.

Åtte av ti dødsfall som følge av brann i Norge skjer i boliger, selv om boligbranner krever færre liv i dag enn for noen tiår siden.

Mest av alt er brannsikkerheten forbedret ved bruk av røykvarsler og komfyrvakt, samt som følge av endrede forskrifter for bygg. Bruk av røykvarsler er den viktigste enkeltårsaken til at tallet på brannofre er redusert de siste ti årene.

Mange branner innendørs skyldes særlig åpen ild og elektrisk utstyr, mens husbranner som starter ute kan blant annet skyldes uforsvarlig plassering av søppeldunker og bålpanner, med innhold som kan ta fyr og antenne huset.

Brann i boliger inntrer hele året, men flest oppstår i den kalde årstiden, samt i helger og på natten. På kalde dager blir det tatt i bruk flere oppvarmingskilder, som ved- og varmeovner. I helger og på kvelder brukes oftere levende lys. Antennelser på natta kan skyldes både fest og at elektriske apparater er påslått uten tilsyn.

Eldre er utsatt fordi de kan ha redusert reaksjonsevne, og ofte bor alene. Det samme gjelder rusmisbrukere og personer med nedsatt funksjonsevne. Over en tredel av de som omkommer i brann i Norge er over 70 år, selv om de kun utgjør rundt ti prosent av befolkningen. Med tanke på at denne gruppen vokser raskt, er det behov for effektive tiltak.

Fakta

  • 39 personer omkom i branner i 2022
  • De ti siste årene har det i gjennomsnitt omkommet 42 personer i brann hvert år
  • I følge DSB er 75 % av de omkomne eldre, rusmisbrukere og folk med nedsatt funksjonsevne.
  • De over 70 år har fire til fem ganger så høy risiko for å omkomme som andre.
  • Komfyren er hjemmets klart største brannkilde – over 40 prosent av brannvesenets utrykninger skyldes branner eller branntilløp på komfyren.
  • Over halvparten av alle boligbranner starter på kjøkkenet.
  • Ca. en fjerdedel av brannene skyldes feil bruk av elektriske anlegg.
  • Eldre boliger (med eldre elektriske anlegg) er mer risikoutsatt enn nye.
  • Rundt 500.000 mennesker bor i boliger der røykvarsleren ikke fungerer.