Illustrasjon viser ulike personer i ulike vannmiljøer. Dette er situasjoner der drukning kan forekomme.

Drukning

Forebygging av drukning er ett av de prioriterte innsatsområdene til Skadeforebyggende forum. Innsatsen skjer på flere måter, og er faglig forankret i et eget drukningsforebyggende råd.

Norge har en lang kystlinje med lange dype fjorder. I tillegg har vi mange innsjøer og mindre vann. Vi bader, kjører båt og beveger oss nært vann daglig i mange deler av landet. Vannet er ofte kaldt, og det bidrar til økt risiko for drukning. Det er viktig at både barn og voksne lærer om vann og sikkerhet.

De siste årene har størstedelen av drukningene skjedd etter fall fra land, året rundt. Hvert femte dødsfall har vært knyttet til bruk av fritidsbåt. Alkohol og rus er ofte en medvirkende årsak til drukning.

Fakta om drukningsulykker

  • Årlig skjer det i gjennomsnitt 96 drukningsulykker i Norge (over en 10 års periode).
  • 88 personer mistet livet i drukning i 2022.
  • Drukningene skjer i hovedsak ved fall fra land, under bading eller fra fritidsbåt
  • 80 % av de som drukner er menn.
  • 42 % av de som druknet i 2022 var 60 år eller eldre.
  • Halvparten av landets tiåringer kan ikke svømme 200 meter.
  • Kun 64 % av voksne nordmenn oppgir at de kan svømme 200 meter eller lenger, ifølge en undersøkelse utført for Redningsselskapet og Norges svømmeforbund
  • Det er langt flere som dør av drukning i Norge enn i våre naboland

Sammen med Drukningsforebyggende råd har vi utviklet vannvettreglene, sikkerhetskort og annet brosjyremateriell for forebygging av drukningsulykker.

Brosjyren «Drukningsforebygging» kan du laste ned her.

Brosjyren om vannsikkerhet er laget slik at den kan brettes ut som en plakat (her kan du også finne vannvettreglene), og her kan du laste ned informasjonsplakatene.

Gå direkte til våre vannvettregler her.