Mental helse og forebygging av selvmord

Selv om antall selvmord per 100 000 innbyggere har gått litt ned siden 1990, tar likevel 500-600 personer sitt eget liv hvert år i Norge. Av disse er to tredjedeler menn, og medianalderen for selvmord er 47 år. Selvmord og psykisk uhelse innebærer en stor påkjenning for pårørende, og det er et viktig helsepolitisk mål å redusere antallet selvmord og selvmordsforsøk i Norge.

Hva kan kommunen din gjøre?

Jo mer vi alle vet om selvmord — jo bedre kan vi sammen bli på å forebygge. Resultatene fra undersøkelsene til Ungdata kan være et fint sted å starte for å få et kunnskapsgrunnlag i forebyggende ungdomsarbeid i din kommune. Mange kommuner jobber allerede med tiltak for å forebygge psykisk uhelse og selvmord, og under følger en oversikt over noen av ressursene som brukes i arbeidet.

For barn og unge

Psykologisk førstehjelp er et undervisningsopplegg i skolen og barnehagen for å få barn og ungdom til å bli flinkere til å sette ord på følelsene sine.

Det er mitt valg er utarbeidet av Lions og er et undervisningsprogram for grensesetting og håndtering av følelser. Målgruppene er barnehagen, skolen og idretten.

Livet på timeplanen er en nettressurs i regi av RVTS Vest. Programmet kan være nyttig for ansatte i skolen som et verktøy for å fange opp barn og unge som sliter med selvskading eller har selvmordstanker.

Sisterhood er et forebyggende tiltak spesielt rettet mot jenter i alderen 12-22 år. Formålet er å styrke jenters selvfølelse og selvtillit, gjøre dem bevisst på grensesetting og bidra til å skape et godt miljø. Det er utarbeidet en håndbok for arbeidet med jentegrupper, og også en tilsvarende for arbeid med guttegrupper, kalt Brotherhood.

For voksne

Vivat selvmordsforebygging arrangerer flere gode og relevante kurs for kommunalt ansatte, både for ansatte i tjenesteapparatet i kommunen, lærere, politi, brann- og redningsvesen samt frivillige.

LEVE er en landsdekkende organisasjon med formål om å støtte etterlatte og berørte ved selvmord, i tillegg til å bidra til å forebygge selvmord gjennom åpenhet, opplysningsvirksomhet og politisk arbeid.