Jeg er ikke overtroisk.
Jeg er redd det bringer ulykke.

(R. A. Dickson)
Illustrasjon av dame på stige

Fredag 13ende

Gjør fredag 13. til en forebyggingsdag

Fredag 13. kan vi regne med at cirka 1 800 personer vil skade seg og søke legebehandling. Ikke fordi det er en spesiell ulykkesdag – men fordi at så mange skader seg hver eneste dag året rundt.

Fredag 13. inntreffer en til tre ganger hvert år. Skafor vil slå et slag for risikorydding og skadeforebygging på disse dagene. For eksempel gjennom en sikkerhetssjekk i hjemmet, ved å arrangere en trygghetsvandring i nabolaget eller å gjøre en innsats i nærmiljøet.

For de fleste ulykker kan faktisk forebygges, ofte med svært enkle midler. All risiko kan aldri elimineres, men mye kan fjernes eller reduseres til et håndterbart nivå. Fredag 13. er en ypperlig forebyggingsdag.

Bli med!

Skafor markerer fredag 13. på ulike måter, tilpasset årstiden og aktuelle hendelser. Ta kontakt med oss om du har forslag til hvordan dagen kan markeres, temaer som kan tas opp eller tiltak som kan gjennomføres.

Ta kontakt med oss på post@skafor.org