Kaffeprat – 4. mai

04. mai kl. 09:00 - 10:00

Påmelding:

Meld deg på via vårt påmeldingsskjema (Vi sender ut Teams-lenken dagen før)

  • Tid: 4.mai kl 09:00 – 10:00
  • For hvem: Åpent for alle
  • Sted: Digitalt (Teams)

Laster Arrangementer

Vi arrangerer jevnlige kaffeprater innenfor tematikken skader, ulykker og forebygging. Denne gangen får vi høre om skader som skjer i Norge pga klima. Finans Norge har tall på flom, ras og uvær som har ført til store og små skader i året som har gått. I tillegg kommer Øvre Romerike brann og redning for å snakke om beredskap i kommunene og erfaringer fra arbeidet under raset i Gjerdrum.

Hvor, når og hvem rammes hardest av klimaendringene i Norge?

Og hva kan vi gjøre for å tilpasse oss et våtere og villere vær?
Finans Norge lanserer hvert år en klimarapport som viser hvordan vær- og naturskader har utviklet seg de siste ti årene. Rapporten er basert på skadedata fra alle forsikringsselskapene i Norge.

Hege Hodnesdal, direktør for skadeforsikring, Finans Norge

Beredskap i kommunene

Hvordan sørger man for god beredskap med tanke på naturkatastrofer og klimaendringer? Gjerdrum kommune var en del av Øvre Romerike brann og redning da raset gikk desember 2020. Vi får også høre noen erfaringer fra beredskapsarbeidet her.

Fredrik Frøland, avdelingsleder beredskap, Øvre Romerike brann og redning

——————————————————————————————————

Hva er en kaffeprat?

Kaffepraten er en faglig, uformell møtearena for alle som er interesserte i de temaene vi setter på dagsorden. Møtene er digitale og varer i en time. Hver samling har vanligvis to innlegg à 20 min, og god tid til spørsmål og diskusjon etterpå.

Kaffepratene er for alle som jobber med forebygging av skader og ulykker, uavhengig av sektor eller profesjon. Det kan være folkehelserådgivere, planleggere, HMS-rådgivere, miljørettet helsevern, senior- og frivillighetskontakter, helsepersonell, brannfolk, politikere, ansatte i planavdelinger osv. Vårt oppdrag er å innhente og dele kunnskap, og være en brobygger mellom alle de som er opptatt av skadeforebygging og folkehelse. Dersom du synes kaffepraten virker interessant, ikke nøl med å melde deg på, uavhengig av bakgrunn og arbeidsted.

Har du forslag til temaer du synes vi burde ta opp, eller kanskje du vil si noe selv?
Ta kontakt: tina.vislie@skafor.org.