To mobilskjermer viser to ulike bilder av samme barn. Det ene bildet leker barnet i en parkdress, på det andre bildet sitter barnet i en rulletol. Foto.

Skadefri dag

01. juni 2023

Påmelding:

Personskadeforbundet markerer nasjonal, årlig personskadeforebyggende og holdningsendrende kampanje SKADEFRI DAG 1. juni.

I Oslo markerer de dagen sentralt med informasjonstand foran Stortinget og på Youngstorget kl. 1200-1400. Møt opp.

Laster Arrangementer

Årets kampanjetema: Mobilbruk i bil

Hjelp oss ved å holde blikket på veien

2022 var et hardt år i trafikken og veldig mange mistet livet eller ble alvorlig skadet.
Teksting mens man kjører bil er ulovlig i Norge. Likevel er det er økende problem som dessverre fører til farlige trafikksituasjoner og unødvendige og alvorlige skader.

Personskadeforbundet setter derfor viktig og nødvendig fokus på mobilbruk og bilkjøring for årets Skadefri dag-kampanje. Hjelp oss ved å holde blikket på veien og ikke mobilen.

Se mer på kampanjens egen nettside!

I Oslo markerer de dagen sentralt med informasjonstand foran Stortinget og på Youngstorget kl. 1200-1400 torsdag 1. juni.

Målet er å bidra til en nedgang i antall ulykker med alvorlig personskade.

Personskader som følge av ulykker, forgiftninger og vold koster samfunnet om lag 100 milliarder årlig og skadeforebygging er derfor et viktig samfunnsøkonomisk anliggende.

Personskadeforbundet LTN har jobbet med skadeforebygging i nærmere 40 år og ideen til Skadefri dag-kampanjen kom fra et ønske blant medlemmene om å ha et årlig arrangement for økt bevisstgjøring.

Skadefri dag 1. juni er foreningens helt egne organisasjonsdag og er offisielt registrert hos Frivillighet Norge. Hvert år samler organisasjonens 30 lokallag seg rundt et relevant tema knyttet til skadeforebygging og gjør viktig og variert informasjonsarbeid for å øke bevisstheten hos nordmenn for å bidra til en reduksjon i skadestatistikken.