Bilde av personene som kom på besøk i fra Estland

Besøk fra Estland

Kristina og Pilleriin fra Estlands nasjonale redningstjeneste Päästeamet har vært på studiebesøk hos Skafor.

 

Päästeamet er en statlig nasjonal organisasjon i Estland med cirka 2200 ansatte. Deres mål er forebygge ulykker, redde liv, beskytte fast eiendom og miljøet.

Pääste betyr redning, mens amet betyr avdeling. Organisasjonen har avdelinger som bl.a. jobber med å utvikle, planlegge og iverksette forebyggende aktiviteter, de har regionale redningssentre, og et senter for deponering av eksplosive våpen.

Fire regionale sentre, nord, sør, øst og vest, organiserer og utfører det faktiske redningsarbeidet, driver med brannsikkerhetsarbeid, skadeforebygging og krisehåndtering.

De ansatte som driver utadrettet arbeid fikk nylig endret tittelen sin fra brannkonstabler til redningsmannskap, fordi de også jobber med forebygging av f.eks. hjemmeulykker.

Ser til Norge og Norden

Vi fikk besøk av Kristina Eesmets og Pilleriin Kurg fra Päästeamet sin forebyggende avdeling. De har bakgrunn som sosialarbeidere, og jobber nå med å utvikle strategier for forebyggende arbeid over hele Estland.

I Päästeamet sin strategi har de satt seg som mål å nå samme nivå av sikkerhet og lave antall ulykker som vi har de i nordiske landene innen 2025. Formålet med dette besøket var å lære mer om hvordan Norge jobber med forebygging.

Gode på digitale offentlige løsninger

Estland er et av verdens mest digitale land. 99 prosent av alle offentlige tjenester kan utføres over nett.

Det betyr også at de har gode skaderegistre. Ansatte som er på hjemmebesøk kan notere funn og risikofaktorer direkte i et nasjonalt register, slik at man vet hvor innsatsen bør fordeles.

Mottar EØS-midler

Gjennom EØS-midler har Norge siden 2004 gitt penger til Estland for å bl.a. bidra til forskning og innovasjon. Ett prosjekt de har fått penger til handler om å forebygge hjemmeulykker, med spesielt fokus på barn under 4 år, eldre og personer med ulike funksjonsutfordringer.

Vi snakket derfor mye om hvordan det jobbes med skadeforebygging i Norge. Fallforebygging ble ett hett tema, og fortalte om våre satsinger på sikkerhet i hjemmet: Seniorsikker og Risikorydding.

Likheter og ulikheter

Gjennom møtet vårt fant vi mange likheter når det gjelder arbeid med skadeforebygging i Norge og Estland.

Det er likevel en del forskjeller. Blant annet kunne de fortelle at i Estland er det påbudt for fotgjengere å ha på seg refleks. Blir du stoppet uten, kan du bli bøtelagt.

I Norge er det slik at det er kommunale feiere som skal sjekke ildstedene og vurdere brannrisiko, mens estere må betale for dette privat. Det fører til at de f.eks. har en utfordring med at flere dør som følge av feil på fyringsanlegg.

Erfaringsutveksling av denne typen er nyttig for begge parter. Vi sitter igjen med ny kunnskap og inspirasjon til arbeid, og ikke minst motivasjon til å fortsette arbeidet vårt her i Norge.

Foto: Fv: Pilleriin Kurg, Anja Kristin Kleiven, Tina Hveem Vislie, Kristina Eesmets