Handlingsplan for drukningsforebygging

Skafor er medlem i paraplyorganisasjonen Flyte, og sitter i styret deres. Sammen med Siv Jensen, daglig leder i Flyte, og resten av styret har vi skrevet en kronikk som krever en nullvisjon for drukningsulykker og en nasjonal handlingsplan for drukningsforebygging.


Ingen skal drukne i Norge

I sommer døde 40 mennesker av drukning. Vi trenger en nasjonal nullvisjon og handlingsplan for drukningsforebygging.
Kronikken ble først publisert på NRK Ytring 29.09.2022.

FN er bekymret for økningen i antall mennesker som drukner og har derfor anmodet alle medlemsland om å:

 • Utvikle et nasjonalt drukningsforebyggende program, med målbare parametere,
 • Utpeke et nasjonalt fagmiljø for drukningsforebygging,
 • Promotere drukningsforebygging i det offentlige rom, gjennom formidling av fakta og holdningskampanjer.

Prisverdig nok har Regjeringen følgende ambisjon i Hurdalsplattformen:

«Nullvisjon for ulykker bør også gjelde på sjøen, og regjeringen vil prioritere det ulykkesforebyggende arbeidet for å hindre drukning.»

Ambisjonen bør åpenbart ikke bare gjelde sjø. Hvert år dør rundt 90 mennesker i drukningsulykker, og 40 prosent av disse ulykkene skjer i vann og elver. Drukning skjer ikke bare fra båt, men også etter fall fra land, under bading og når folk går gjennom isen.

I år er det 20 år siden Stortinget vedtok en nullvisjon for drepte og hardt skadde i trafikken. Over tid har dette bidratt til en kraftig nedgang i dødsulykker, selv om vi dessverre har sett en dramatisk utvikling i sommer.

I 2021 omkom nesten like mange i drukningsulykker som i trafikkulykker og basert på prognoser vil befolkningsveksten, økningen i antall fritidsbåter og en stadig mer aktiv gruppe eldre gi en vekst i antallet årlige drukninger i Norge.

Derfor haster det med en nullvisjon for drukningsulykker.

I Norge gjøres det allerede mye godt drukningsforebyggende arbeid. Det er mange aktører som jobber hver for seg, men vi jobber ikke koordinert og målrettet nok. Kraften og kompetansen finnes, men de forebyggende kreftene må finne hverandre.

Flyte er etablert for å koordinere disse gode kreftene, følge opp anbefalingene fra FN og være lagspiller med norske myndigheter. Trygg Trafikk ble etablert for å redusere antallet som dør eller blir hardt skadd i trafikken og har hatt bred politisk oppslutning hele veien. Flyte kan gjøre det samme til vanns.

Alle som har et hjerte for drukningsforebygging bør samles under én paraply. Da kan vi nå ut til alle innbyggere over hele landet. Vi vil kunne bistå kommunene i å trygge badeplasser, brygger og kaier. Vi kan hjelpe alle landets skoler, lærere og elever med opplæring i både svømming og livredning- og vi kan nå ut til aldersgruppen som er mest utsatt for å drukne: Voksne over 40 år.

Norge trenger et nasjonalt kompetansesenter for å sikre en faktabasert og treffsikker tilnærming til drukningsforebygging, blant annet gjennom analyse av tilgjengelig drukningsdata og støtte til relevant forskning.

Drukningsforebyggende kampanjer, undervisningsmateriell og veiledere til bruk for medlemsorganisasjoner, samarbeidspartnere, kommuner og skoler må utformes.

Flyte kan gjøre jobben, men da må norske myndigheter spille oss gode.

Vi forventer at Stortinget denne høsten vedtar en nullvisjon for drukningsulykker og gir marsjordre til regjeringen om å utarbeide en nasjonal handlingsplan for drukningsforebygging.

Vi har ikke flere liv å miste!

Signert av:

 • Grete Herlofson, generalsekretær i Redningsselskapet
 • Claire Alfonso, President i Norges Livredningsselskap
 • Bjørn Soleng, generalsekretær i Norges Svømmeforbund
 • Sven Nordby Anderssen, generalsekretær i Norges Padleforbund
 • Henriette Killi Westrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp
 • Dag Terje Solvang, generalsekretær i Den Norske Turistforening
 • Eva Jakobson Vaagland, daglig leder Skadeforebyggende forum
 • Egil G Gjølme, Førstelektor Institutt for lærerutdanning, NTNU