Kronikk om alkoholbruk blant eldre og fallskader

Sammen med alkovettorganisasjonen Av-og-til har Skafor skrevet en kronikk om hvor viktig det er at eldre blir klar over at risikoene ved å innta alkohol øker med alderen, og at fall er en av de konsekvensene som rammer hardest.


I verste fall

For eldre kan et fall være forskjellen på liv og død. Har du promille i blodet øker risikoen.

Av Eva Jakobsen Vaagland, daglig leder i Skadeforebyggende forum (Skafor), og Ragnhild Kaski, generalsekretær i Alkovettorganisasjonen Av-og-til.

Dagens besteforeldregenerasjon drikker mer alkohol enn noen generasjon før. Mange har mer fritid, bedre helse og mer økonomisk frihet – og ønsker å leve på en annen måte enn generasjonene før. For mange innebærer det å ta med seg drikkevanene sine inn i alderdommen, kanskje uten å tenke over at kroppens toleranse for alkohol endres når vi eldes.

Og uten å tenke på at alkohol kan forverre konsekvensene av et fall

For at risikoen for fall øker når vi er eldre er det mange som vet, men at alkohol øker risikoen for at man opplever fall, og for at konsekvensene blir mer alvorlige, er det færre som kjenner til.

660.000 personer oppsøker legehjelp som følge av skader hvert år. Den vanligste årsaken er fall. Statistikk fra dødsårsaksregisteret viser oss også at fall er den vanligste årsaken til dødsfall som skyldes ulykker.

Jo eldre du blir, jo større er risikoen for fall

Forskning viser at hele én av tre personer over 65 år vil falle minst én gang per år. For personer over 80 år vil én av to oppleve det samme. Det er ikke bare risikoen for at du faller som øker med økt alder – sannsynligheten for at konsekvensene blir alvorlige øker også.

Hvert år opplever 9.000 nordmenn hoftebrudd. Og i motsetning til hva mange tror, skjer ikke de fleste hoftebrudd på glattisen – de skjer på gulvet inne. Et hoftebrudd som følge av fall vil ofte være svært alvorlig, og tre av fire får varig svekket funksjonsnivå.

Risikoen for å miste livet som følge av en ulykke er høyest hos de eldste. For personer over 80 år som omkommer som følge av en ulykke, er fall årsaken bak nær halvparten.

I likhet med aldringsprosesser, svekker alkohol funksjoner som er kritiske for å holde oss på bena

Vi får dårligere reaksjonsevne, koordinasjon, balanse og evne til å bedømme risiko. Lagt sammen med dårligere syn og svekket muskelstyrke er det en farlig kombinasjon. Og skulle uhellet være ute, vil vi stå dårligere rustet til å håndtere et fall.

Alkohol har også en annen negativ påvirkning på risikoen for fall. Etter hvert som vi blir eldre, har flere behov for medisiner for å leve gode liv. En del av disse medisinene vil kunne gjøre at brukeren reagerer sterkere enn ellers på alkohol, i tillegg til at noen av legemidlene allerede vil kunne ha bivirkninger som gjør brukeren slapp eller svimmel.

Når vi blir eldre, bruker også kroppen lengre tid på å bryte ned alkohol og medisiner. Det betyr for det første at vi tåler mindre enn før. For det andre kan lang nedbrytningstid og det at promillen sitter lenger i kroppen enn man tror, innebære at man ender opp med å blande alkohol og legemidler, uten at man hadde det som hensikt.

Fall er alvorlig. For noen kan det være forskjellen på å fortsette å bo hjemme og å måtte bo på institusjon for å få den hjelpen man trenger. For andre er det begynnelsen på slutten. Nettopp derfor bør vi gjøre det vi kan for å redusere risikoen for fall.

Da er det dårlig nytt at dagens generasjoner drikker mer enn generasjonene før dem. Dagens eldre drikker nemlig oftere enn de unge. Alle generasjoner tar med seg sine egne alkoholvaner inn i alderdommen – og de som er i ferd med å bli eldre har drukket mer enn generasjoner 20–30 år før dem.

I tillegg har de andre forventninger til hva livet skal inneholde, og mange føler seg ikke gamle på den måten man var gammel før. Da kan det virke fjernt å skulle bytte ut vinen med kaffe og fyrstekake.

Den 1. oktober markerer vi den internasjonale dagen for eldre – kjent som «Eldredagen». Det er en god anledning til å komme med en vennlig påminnelse om at alder dessverre ikke bare er et tall. Vi tåler alkohol dårligere når vi blir eldre. Den anerkjennelsen kan bety mye.

Vi kan ikke helgardere oss mot fall, like lite som vi kan garantere at vi ikke skal bli rammet av sykdom. Det vi kan gjøre, er å vite hvilken risiko vi utsetter oss selv for – og å vite hva vi kan gjøre for å redusere risikoen.

Her er fem råd på veien til deg som ønsker å redusere risikoen for fall:

  • Bli bevisst din egen alkoholbruk. Tenk over når du skal drikke, og hvor mye. Jo mer du drikker, jo mer kan risikoen for fall og andre uønskede hendelser øke. Den digitale testen på www.drikkestatus.no kan være et nyttig verktøy. Det kan også være lurt å la være å drikke alene – etter som det er viktig med rask hjelp om uhellet skulle være ute.
  • Få oversikt over medisinbruken din. Ta en gjennomgang av medisinene du bruker, i samråd med lege eller apotek. Det er særlig bruk av vanedannende medisiner, som sovemedisiner, sterke smertestillende og legemidler mot psykiske plager, som kan gi uheldige konsekvenser sammen med alkohol.
  • Prøv avhold i 4–6 uker. Sliter du med svimmelhet, trøtthet, glemsomhet eller andre aldersplager? En periode på 4–6 uker uten alkohol vil for mange kunne bidra til en positiv endring i plagene.
  • Tilrettelegg i hjemmet. Sikre boligen din og sørg for at du har færrest mulig fallfeller. Trapper kan være spesielt skumle, så sett opp god belysning, stødig rekkverk og husk å ha en hånd på rekkverket når du går i trappen.
  • Tilrettelegg for aktivitet. Fysisk aktivitet – spesielt styrke og balanseøvelser – forebygger fallskader. All aktivitet teller! «Sterk og stødig» med treningsgrupper over hele landet eller Helsedirektoratets E-læringskurs «BASIS» er gode alternativer.

Denne kronikken ble først publisert i Dagsavisen 26. september 2022.