Bilde av deltakerene ved et trygt lokalsamfunn møte i rådhuset i Nordre Follo

Nordre Follo kommune er Trygt lokalsamfunn

Etatsledere og andre nøkkelpersoner samlet seg i rådhuset i Nordre Follo da kommunen ble et Trygt lokalsamfunn. På programmet sto en gjennomgang av aktiviteter og tiltak som fremmer forebygging av skader og ulykker for innbyggerne i kommunen.

 

-Det er ikke hver dag man får samlet så mange mennesker på tvers av sektorer og fagfelt til et fellesmøte, sier Eva Vaagland, daglig leder i Skadeforebyggende forum (Skafor).

Det var mye læring og inspirasjon å hente både for Skafors representanter og for kommunens ulike virksomheter.

-Akkurat det å møtes på tvers av tradisjonelle skillelinjer er kjernen i Trygge lokalsamfunns-arbeidet, fortsetter Eva. -Det er når vi sitter samlet at vi kan se utfordringer og løsninger sammen.

To ressurssterke kommuner sammen

Nordre Follo har mye kunnskap og erfaring å bygge på, som henholdsvis Ski og Oppegård kommuner. Før sammenslåingen var Oppegård aktiv i Sunne kommuner og Ski var en ledende kommune innenfor Trygge lokalsamfunn-arbeidet i Norge.

Det nye kommunestyret har gått inn for å videreføre arbeidet, og å få den nye kommunen godkjent som et trygt lokalsamfunn.

Intensjonsvedtaket ble signert i 2020 etter en prosess som har involvert mange aktører i kommunen.

Seks innsatsområder

I utviklingsarbeidet har de bl.a. sett på helsedata, skaderegistreringer, risikofaktorer og befolkningsutviklingen.

Kommunen har valgt seks overgripende prioriterte innsatsområder som alle har egne mål og tiltaksplaner. De overgripende områdene er:

  1. Beredskap- og samfunnssikkerhet
  2. Psykisk helse og forebygging av vold og overgrep i nære relasjoner, med fokus på barn og unge
  3. Smittevern
  4. Systematisk internkontroll
  5. Trafikksikkerhet
  6. Seniorsikkerhet

-Jeg vil trekke frem at kommunen også har utviklet ordninger som sikrer systematisk, tverrsektorielt og helhetlig tilnærming til skadeforebygging for ulike mål- og aldersgrupper, forteller Emma Bjørnsen fra sertifiseringsrådet, og legger til at hun er imponert over arbeidet som har blitt gjort og gjøres.

Utnyttet refleksdagen

Heidi Berentsen er kontakt for TL-arbeidet i Nordre Follo. Hun konstaterer at det er både givende og krevende å arbeide med ulykkesforebygging.

Sertifiseringsmøtet ble holdt på selveste refleksdagen og det var markert på mange måter. På morgenen delte kommunen ut reflekser på togstasjonen. På helsestasjonen ble det gitt informasjon om refleksbruk og delt ut reflekser og likeså på eldresenter og andre kommunale virksomheter.

-Vi må utnytte de muligheter vi har til å fokusere på trygghet og sikkerhet, sier Heidi.

Ordfører Hanne Opdan undertegnet avtalen med glede og iver. Hun er godt kjent med TL-modellen og måten man arbeider på fordi hun er tidligere ordfører i Ski og har deltatt på mange Trygge lokalsamfunn-aktiviteter. Nå har hun forpliktet kommunen sin til, og signert på at:

Nordre Follo kommune vil videreføre sitt arbeid med å involvere og engasjere innbyggerne for å skape trygge og gode oppvekst- og livsvilkår for alle aldergrupper, og forebygge skader og ulykker.

 

Vi gleder oss til videre samarbeid og er helt sikre på at Nordre Follo vil kunne bidra med viktig kunnskap og kompetanse i det nasjonale TL-nettverket.