Trygge lokalsamfunn samlet igjen

Nettverksmøtet med Trygge lokalsamfunn viste oss stor bredde og mye initiativ blant det skadeforebyggende arbeidet rundt i landets kommuner. Skafor er takknemlige for å få samarbeide med ressurssterke personer fra kommuner over hele landet gjennom «Trygge lokalsamfunn».

Nettverksmøtet ble en fin samling for å dele arbeid som er gjort innenfor Trygge lokalsamfunn-rammen det siste året. Og det kan være så mangt.

Vi snakket bl.a. om brannforebygging blant risikoutsatte personer, skoleelever som får svømmeopplæring utendørs, hva en regional Folkehelseundersøkelse kan fortelle oss og hvordan en kommune lagde en digital dør til hjelpeapparatet for ungdom under korona.

Organisering av arbeidet innad i kommunen var også et viktig tema. Her har vi gjennom tiden lært at det kan løses godt på mange ulike måter. Forståelsen av at skadeforebygging angår alle i en kommune er nok det viktigste!

To av tiltakene som ble presentert:

Økt satsing på livredningskompetanse og svømmeopplæring i Halden kommune

Høsten 2020 trådte en ny læreplan i kraft, som bl.a. krever at elever etter 7.trinn skal kunne ulike svømmeteknikker, samt redde seg selv i vann, mens elever etter ti års skolegang skal være i stand til å redde andre i vann og utføre livreddende førstehjelp.

Halden er det få svømmehaller, men god tilgang på badeplasser utendørs. Derfor tenkte kommunen nytt og sendte flere lærere på kurs i utendørs livredning. De fleste drukningsulykker skjer ute, ikke i svømmehaller, derfor er det ekstra viktig å trene i de omgivelsene som er mest mulig realistiske. Nå får barn i Halden livsviktig svømmeopplæring utendørs. Les mer om dette her (ekstern).

Digital dør til hjelpeapparatet for ungdom under korona – Nordre Follo kommune

Under pandemien var det vanskelig å hjelpe skoleelever som slet med sin psykiske helse, eller hadde andre utfordringer man gjerne tar opp med helsesykepleier. Det viste seg nemlig at flere som ikke slet med noe før pandemien trengte støtte underveis. Dette var ikke like lett å fange opp for skolene.

Dermed kom ideen om «Hjerteknappen». En liten knapp man kan trykke på som sender en beskjed til skolens helsesykepleier. Da er kontakten opprettet, og det er mulig å hjelpe eleven. For mange er terskelen for å oppsøke hjelpeapparatet selv veldig høy, mens å trykke på en digital knapp er mye enklere. Les mer om Hjerteknappen her (ekstern).

Ønsker du å høre mer om Trygge lokalsamfunn, eller komme i kontakt med en av våre kommuner?
Send en epost til post@skafor.org.