Nettverk

Ved å bli med i Trygge lokalsamfunn-nettverket har både kommunen og du som fagperson mulighet til å løfte arbeidet og innhente kunnskap og erfaringer om alt det som inngår i TL-arbeidet. Du vil bli en del av en gjeng som lærer og inspirerer hverandre, diskuterer lokale og nasjonale tiltak og som brenner for folkehelse, forebygging og trygge lokalsamfunn.

Vi arrangerer jevnlige nettverksmøter. Møtene er todelte, en del med eksterne forelesere og en del der deltagerne selv får dele erfaringer og diskutere med hverandre. Kontaktpersonene for TL-arbeidet i hver kommune er viktige ressurspersoner i vårt arbeid. De vet hvor skoen trykker, og gir oss verdifull informasjon om utfordringer og muligheter i det lokale arbeidet.

Et åpent nettverk

Nettverket er åpent for alle interesserte kommuner, og det er ikke et krav om å være sertifisert for å være med. Kommuner og fylker kan velge å delta i nettverket og følge arbeidet uten å forplikte seg til å søke om sertifisering.

Kommuner som deltar i nettverket, skal sende inn en enkel rapport til Skafor hvert år.

Se rapportmalen her (pdf 419KB), som sendes til post@skafor.org.

Nyttige linker