Sikkerhet for barn og unge

Barn er høyt og lavt, de skal utforske og utfolde seg, og ikke minst lære gjennom erfaringer. De skal ikke skjermes for alt, men noen skader er viktig å forebygge, f.eks. skålding og hodeskader.

Helsenorge.no har mye nyttig informasjon om sikkerhet for nyfødte og spedbarn.

Dersom barn (eller voksne) utsettes for forgiftning kan man ringe Giftinformasjonen hele døgnet på telefon 22 59 13 00. Les mer om tjenesten på nettsidene deres.

Miljørettet helsevern – barnas «arbeidsmiljølov»

Barna våre er ofte like mye i barnehagen og på skolen som voksne er på sin arbeidsplass. Derfor er det viktig at barna har et godt miljø der de er store deler av dagen. Slik som voksne har en arbeidsmiljølov, har barn en forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Forskriften kan leses på lovdata her.

Helsedirektoratet har laget to veiledere til forskriften, en for barn i barnehager og en for barn på skoler. Disse gir retningslinjer for hvordan barnehager og skoler bør driftes for å sikre et helsefremmende miljø, og ikke bare at de beskyttes mot risikoforhold.

Alle kommuner skal føre tilsyn med barnehager og skoler etter forskrift om miljørettet helsevern. Mange kommuner har ansatt egne rådgivere for dette, eller er med i interkommunale samarbeid.

NEMFO (nettverk for miljørettet folkehelsearbeid) kan gi råd og veiledning til kommuner som trenger hjelp med miljørettet helsevern-arbeid. NEMFOs formål er å bidra til samarbeid og erfaringsutveksling inne miljørettet helsevern på tvers av kommune og fylkesgrenser, for å heve kompetansen og bidra til en mer ensartet saksbehandling.