Illustrasjon viser ulike personer i ulike vannmiljøer. Dette er situasjoner der drukning kan forekomme.

Sikkerhet på, i og ved vann

De siste årene har cirka 100 mennesker i Norge druknet hvert år, og ulykkene skjer ofte fort og lydløst. Sårbare grupper er barn og unge generelt, men spesielt flyktninger og innvandrere som ikke er vant til å oppholde seg ved sjø og vann. Gjennom arbeid med forebygging kan ulykkene hindres før de skjer.

Hva kan kommunen din gjøre?

Under følger noen tiltak kommunene kan jobbe med for å bidra til å forhindre ulykker på, i og ved vann.

For de minste

Eliasklubben er Redningsselskapets klubb for de minste. Her lærer barna om sjø- og miljøvett gjennom lek og læring.

Skafor har med Drukningsforebyggende råd utviklet vannvettreglene, sikkerhetskort og annet brosjyremateriell for forebygging av drukningsulykker. Se vårt temahefte om drukningsforebygging.

For grunnskolen

«Sjøvettboka» for 3. til 4. klasse og «Vannviktig» 7.-10. trinn er informasjon til bruk i skolen, utarbeidet av Sjøfartsdirektoratet og Redningsselskapet.

Redningsselskapet har laget et digitalt undervisningsopplegg for sjøvettopplæring for alle barn fra 1. til 10. trinn. Disse ligger ute for fri bruk på Salaby .

Skolerom.no er et nytt læreverktøy for elever fra 4. – 10.klasse. Sjøfartsdirektoratet har bidratt til flere av artiklene. Gjennom skolerom.no settes sjøvett på timeplanen.

Forebyggende Seilas er Redningsselskapets dag for utvalgte trinn i barneskolen. Klassen får en praktisk dag hvor elevene lærer om sikkerhet på og ved sjøen.

På Kunnskapsdepartementets nettportal svømmedyktig.no  finnes informasjon og støttemateriell som skoler trenger for å gjennomføre en god svømmeopplæring. Kommuner kan søke Statsforvalteren om tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever.

For ungdom

Redningsselskapet arrangerer ungdomsleir og ungdomsseilas årlig. Ungdom i alderen 14 til 18 år møtes i maritime omgivelser med spennende aktiviteter og undervisning til båtførerprøven.

For voksne

«Klar for sjøen» er en årlig kampanje fra organisasjonen Av-og-til, som setter søkelys på risiko ved voksnes bruk av alkohol i forbindelse med båtliv.

Blått Flagg er en sertifiseringsordning for strender, havner og aktivitetsbåter, som innebærer at det må oppfylles internasjonale krav til blant annet miljøvern, vannkvalitet, sikkerhet og service.

Skafor samarbeider med en rekke aktører om sikkerhet og vann.