En sykkel ligger på asfalten, og man ser en bulket bil i andre enden av bildet. Det er mørkt og tydelig at det har vært et sammenstøt mellom sykkelen og bilen. Foto.

Registrering i helsevesenet av ulykkesdata og stedfesting av trafikkulykker for bruk i det lokale trafikksikkerhetsarbeidet. Erfaringer, muligheter og utfordringer.

23. oktober kl. 10:00 - 15:15

Påmelding:

 • Påmelding til: Johan Lund, telefon 9575 9850, e-post: johan9lund@gmail.com snarest og innen fredag 13. oktober. Si fra om eventuelle allergier.
 • Tid: Mandag 23. oktober, kl. 10 – 15.15
 • Sted: 6. etasje, Hansteens gate 2, Finansnæringens hus, Oslo (Skadeforebyggende forums kontor)
 • Arrangør: Skadeforebyggende forum og Trygg Trafikk

Seminaret er gratis. Begrenset antall deltakere: «førstemann til mølla».

Laster Arrangementer

Trygg Trafikk og Skadeforebyggende forum inviterer til seminar  hvor vi skal gjennomgå norske og nordiske erfaringer med registrering og bruk av lokale data i trafikksikkerhetsarbeidet. Seminaret er et ledd i en utredningsprosess hvor målsettingen er å kunne utarbeide en manual/retningslinje for enkle og effektive registreringsmetoder for denne type data, slik at de kan tas i bruk i det lokale trafikksikkerhetsarbeidet.

Trygg Trafikk har fått gjennomført to utredninger (Lund 2019 og 2021) som viser at helsevesenet har et stort potensial til å komplettere politiregisteret, som har store mørketall på antall personer skadde i trafikkulykker. Dette har medført at Fyrtårnprosjektet er blitt etablert fra 2022. Prosjektet går ut på å registrere og analysere data fra skadde pasienter som behandles ved ti sykehus og syv kommunale legevakter spredd over hele Norge foreløpig for en periode på tre – fem år.

Fyrtårnprosjektet skal i utgangspunktet være et nasjonalt overvåkingsregister, særlig over de alvorlige trafikkulykkesskadene. Vi vil bidra til en avklaring av hvordan vi i fremtiden kan finne frem til enkle og effektive registreringsmetoder.

Du kan i dette seminaret være med å bidra med dine erfaringer og ønsker til hvordan vi kan få til en effektiv registrering av skadedata i sykehus og legevakter i Norge.

 

Program

09:30: Registrering, kaffe

10:00: Åpning

 • Eva Vaagland, daglig leder i Skadeforebyggende forum
 • Miriam Kvanvik, fagsjef i Trygg Trafikk

10:10: Erfaringer med registrering i helsevesenet av trafikkulykkesdata inklusiv stedfesting i Norge og deres bruk lokalt

11:20: Erfaringer med tilsvarende registrering og lokal bruk i andre nordiske land

11:45: Lunsj

12:30: Erfaringer med tilsvarende registrering og lokal bruk i andre nordiske land

13:00: Pasient registrerer selv skadedata digitalt inn i medisinske registreringssystemer

14:00: Pause

14:15: Taushetsplikten stiller krav til hvilke data som kan tas ut av helsevesenet til lokal bruk

14:30: Hvordan få til god digital registrering av skadedata og av koordinatene i norske sykehus og legevakter til bruk i det lokale trafikksikkerhetsarbeidet?

 • Innledning ved Johan Lund
 • Debatt

15:15: Avslutning av seminaret

 

 

Referanser

 • Lund J. Helsevesenbasert skaderegistrering som verktøy for å forebygge trafikkulykker. Status på feltet og forslag til hvordan ulykkesdata kan registreres. Trygg Trafikk 2019. Skaderegistreringsrapport2019_justert.pdf (tryggtrafikk.no)
 • Lund J. Fyrtårnprosjektet. Forbedre trafikkulykkesstatistikken basert på helsedata. Trygg Trafikk 2021. Fyrtårnsprosjektet2021_nett_oppslag.pdf (tryggtrafikk.no)
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune. Skadedataprosjektet. En rapport med resultater og erfaringer fra prosjektperioden. Trafikkskadedata ved Sykehuset i Vestfold 1.1.2020 – 31.12.2022. Vestfold og Telemark fylkeskommune 2023.