Nærbilde av et kne son får satt to plaster i kryss på seg.

Skadedataseminar

23. november 2023 kl. 10:00 - 14:00

Påmelding:

Påmelding for fysisk deltagelse er stengt.

  • Tid: Kl. 10 – 14
  • Sted: Møterom Ibsen, 6. etasje, Hansteens gate 2, Finansnæringens hus, Oslo // eller digitalt via Teams
  • Arrangør: Skadeforebyggende forum

Seminaret er gratis, men påmelding til å delta fysisk i våre lokaler er bindende.
Dersom påmeldte deltakere ikke dukker opp vil de bli fakturert kr. 200.

 

Lenke for å se seminaret digitalt via Teams.

Laster Arrangementer

Kunnskap om hvor og hvordan skader og ulykker skjer er en forutsetning for å kunne arbeide målrettet med forebygging. På vårt årlige seminar om innhenting og bruk av skadedata samler vi de som kan mest; de som innhenter og registrerer skadedata, de som analyserer og de som omsetter kunnskapen til praktiske forebyggingstiltak.

Årets seminar er det 11. i rekken og seminaret har blitt et viktig møtested for skadeforebyggere fra ulike sektorer.

Disse innleggene får vi høre:

Tivolitilsynet – Statens jernbanetilsyn

Statens jernbanetilsyn (SJT) jobber ikke bare med jernbane, men fører også tilsyn med og gir tillatelser for fornøyelsesinnretninger, som bl.a. gjelder taubaner, tivoli, fornøyelsesparker og klatreparker.  Gjennom å innhente og dele informasjon om avvik bidrar de til å forebygge skader og ulykker.

Vi får høre om skader, ulykker og avvik som er registrert, og vil få en orientering om hvordan kunnskapen brukes i det forebyggende arbeidet.

Eskil Lorås, senioringenør, avdeling for tilsyn, Statens jernbanetilsyn

Fritidsbåtplattformen

Ansvaret for å redusere risikoen knyttet til bruk av fritidsbåter er fordelt på en rekke ulike offentlige og private aktører. De ulike aktørene samler inn data hver for seg — i ulike format — knyttet til aktivitet og ulykker på sjøen, med utgangspunkt i egne respektive ansvarsområder. Med «Fritidsbåtplattformen — en digitalt støttet plattform for tverrsektorielt samarbeid mot fritidsbåtulykker» vil man få mulighet til bedre deling av disse datakildene. Målsettingen er å få ned antall forulykkede på fritidsbåter i Norge.

Pål Brennhovd, seniorrådgiver, SINTEF Digital

 

Et villere og våtere klima – hva ligger i tallene?

De seneste årene har vi opplevd et villere og våtere klima. Mange har blitt rammet av flom, ras og ødeleggelser. Tidligere i år viste stormen Hans sin styrke. For forsikringsselskapene betyr disse skader store utbetalinger, og man er opptatt av å hente læring for å kunne redusere skadeomfanget og bidra til et tryggere samfunn. Hvordan arbeider man innenfor forsikring for å få data som kan brukes i forebygging?

Knut Todal, Finans Norge

Fyrtårnprosjektet – nasjonalt nivå

Fyrtårnprosjektet skal gi oss bedre data og analyse av skadetall. Prosjektet innhenter tall fra syv sykehus og tre legevakter som samlet skal gi et representativt nasjonalt skadebilde. Vi får en statusoppdatering på prosjektet og får høre om muligheter for kunnskapsutvikling og skadeforebygging som prosjektet legger til rette for.

Eva Kulsetås Håndlykken, prosjektleder Fyrtårnprosjektet

Økt rapporting av personskader – lokale muligheter med Helseplattformen

St. Olavs hospital er med i Fyrtårnprosjektet og har ansatt en skadekoordinator i 100 % stilling. For å få til økt personskaderapportering benytter skadekoordinator Ragnhild seg av Helseplattformen. Den er mye utskjelt, men har også noen kvaliteter. Vi får et lokalt perspektiv på muligheter for registrering, analyse og bruk av skadedata, ved hjelp av Helseplattformen.

Ragnhild Rosøy Skorstad, skadekoordinator, Ortopedisk forskningssenter, St. Olavs hospital

 

 

Program (med forbehold om endringer)

Kaffe og registrering fra 09:30
10.00 – 10.10: Velkommen
10.10 – 10.30: Tivolitilsynet – Statens jernbanetilsyn (SJT)
10.30 – 11.00: Fritidsbåtplattformen
11.00 – 11.30: Kommentarer og diskusjon

11.30 – 12.00: Enkel lunsjservering

12.00 – 12.30: Et villere og våtere klima – hva ligger i tallene?
12.30 – 13.00: Fyrtårnprosjektet – nasjonalt nivå
13.00 – 13.30: Lokale skadedata og muligheter med Helseplattformen
13.30 – 14.00: Veien videre og avslutning

 

Dagen etter, 24. november, arrangerer vi nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn.