Nærbilde av et kne son får satt to plaster i kryss på seg.

Skadedataseminar

23. november kl. 10:00 - 14:00

Påmelding:

Påmeldingsskjema (lenke til Microsoft Forms).

  • Tid: Kl. 10 – 14
  • Sted: Møterom Ibsen, 6. etasje, Hansteens gate 2, Finansnæringens hus, Oslo // eller digitalt via Teams
  • Arrangør: Skadeforebyggende forum

Seminaret er gratis, men påmelding er bindende. Dersom påmeldte deltakere ikke dukker opp vil de bli fakturert kr. 200.

Laster Arrangementer

Kunnskap om hvor og hvordan skader og ulykker skjer er en forutsetning for å kunne arbeide målrettet med forebygging.  På vårt årlige seminer om innhenting og bruk av skadedata samler vi de som kan mest; de som innhenter og registrerer skadedata, de som analyserer og de som omsetter kunnskapen til praktiske forebyggingstiltak.

Årets seminar er det 11. i rekken og seminaret har blitt et viktig møtested for skadeforebyggere fra ulike sektorer.

Disse innleggene får vi høre:

Tivolitilsynet

Statens jernbanetilsyn (SJT) jobber ikke bare med jernbane, men fører også tilsyn med og gir tillatelser for fornøyelsesinnretninger, som bl.a. gjelder taubaner, tivoli, klatreparker, aktivitetssentre og badeland. Gjennom å innhente og dele informasjon om avvik bidrar de til å forebygge skader og ulykker.

Vi får høre om skader, ulykker og avvik som er registrert, og vil få en orientering om hvordan kunnskapen brukes i det forebyggende arbeidet.

Eskil Lorås, senioringenør, avdeling for tilsyn, Statens jernbanetilsyn

 

Fritidsbåtplattformen

Ansvaret for å redusere risikoen knyttet til bruk av fritidsbåter er fordelt på en rekke ulike offentlige og private aktører. De ulike aktørene samler inn data hver for seg — i ulike format — knyttet til aktivitet og ulykker på sjøen, med utgangspunkt i egne respektive ansvarsområder. Med «Fritidsbåtplattformen — en digitalt støttet plattform for tverrsektorielt samarbeid mot fritidsbåtulykker» vil man få mulighet til bedre deling av disse datakildene. Målsettingen er å få ned antall forulykkede på fritidsbåter i Norge.

Pål Brennhovd, seniorrådgiver, SINTEF Digital

 

Fyrtårnprosjektet – nasjonalt nivå

Fyrtårnprosjektet skal gi oss bedre data og analyse av skadetall. Prosjektet innhenter tall fra syv sykehus og tre legevakter som samlet skal gi et representativt nasjonalt skadebilde. Vi får en statusoppdatering på prosjektet og får høre om muligheter for kunnskapsutvikling og skadeforebygging som prosjektet legger til rette for.

Eva Kulsetås Håndlykken, prosjektleder Fyrtårnprosjektet

 

Økt rapporting av personskader – lokale muligheter med Helseplattformen

St. Olavs hospital er med i Fyrtårnprosjektet og har ansatt en skadekoordinator i 100 % stilling. For å få til økt personskaderapportering benytter skadekoordinator Ragnhild seg av Helseplattformen. Den er mye utskjelt, men har også noen kvaliteter. Vi får et lokalt perspektiv på muligheter for registrering, analyse og bruk av skadedata, ved hjelp av Helseplattformen.

Ragnhild Rosøy Skorstad, skadekoordinator, Ortopedisk forskningssenter, St. Olavs hospital

 

 

Program (med forbehold om endringer)

Kaffe og registrering fra 09:30
10.00 – 10.10: Velkommen
10.10 – 10.30: Tivolitilsynet
10.30 – 11.00: Fritidsbåtplattformen
11.00 – 11.30: Kommentarer og diskusjon

11.30 – 12.00: Enkel lunsjservering

12.00 – 12.30: Et villere og våtere klima – hva viser forsikringstallene?
12.30 – 13.00: Fyrtårnprosjektet – nasjonalt nivå
13.30 – 14.00: Skadedata – lokale muligheter med Helseplattformen
14.00                Veien videre og avslutning

 

Dagen etter, 24. november, arrangerer vi nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn.