Seniorsikker – Trygge seniorer i egen bolig

I heftet “Seniorsikker- Trygge seniorer i egen bolig” gir vi et bilde av samfunnsutviklingen, skadebildet, politikkutviklingen og hva man kan gjøre for å sikre at de eldste innbyggernes boliger blir tryggere. Vi peker på forebyggingstiltak og presenterer forslag til lokale samarbeidsprosjekter. Vi løfter også noen sentrale spørsmål til kommunene.

Har din kommune:

  • Vurdert politiske, faglige og økonomiske følger av en framtidig eldre befolkning?
  • Oversikt over ulykkesrisiko hos hjemmeboende eldre – slik folkehelseloven pålegger?
  • Behandlet seniorsikkerhet politisk og fulgt opp regjeringens målsetting?
  • Tatt grep for å for å sikre at de eldste innbyggernes boliger blir tryggere?
  • Hentet inspirasjon utenfra og delt egne erfaringer med andre aktører?
  • Tatt skadeforebygging inn i sine kunnskapsoversikter og planer, i tråd med lovverket?
  • Samordnet forebyggingstiltak mellom helsesektoren og brannvesenet?
  • Tatt i bruk noen av Skafors mange verktøy for forebygging?

Disse og andre spørsmål kan Seniorsikker hjelpe kommunen med.

Heftet er en del av en større satsning på eldres sikkerhet.
Les vårt temahefte Seniorsikker- Trygge seniorer i egen bolig

Les mer om vår satsning på eldres sikkerhet her.