Unge, ulykker og skadeforebygging

Ungdommer og unge voksne er den gruppen som skader seg hyppigst. Skadene er mange, spesielt under idrett og trening, men også i og rundt hjemmet. Det er likevel trafikken som står for de alvorligste og tar flest unge liv.

Unge skader seg ofte hjemme. De fleste skadene kan unngås. Sjekklistene forteller deg hvordan – rom for rom