Halden kommune sertifisert som Trygt lokalsamfunn

Siden 2014 har kommunen vært en del av nettverket og jobbet etter TL-metoden for å forebygge skader og ulykker i lokalsamfunnet. På selveste frivillighetens dag skrev både ordfører og kommunaldirektør under avtalen som forplikter til å fortsette arbeidet.

Det er folkehelsekoordinator Gun Kleve som er drivkraften i arbeidet, men hun har fått med seg mange gode krefter i hele kommunen.

Det er opprettet ressursgrupper på tvers av kommunens avdelinger og fagområder, som skal jobbe med «Leve hele livet» og fallforebygging.

I sertifiseringsuttalsen står det bl.a. at «Halden utpeker seg ved at satsningsområdene i TL- og folkehelsearbeidet er godt integrert– med god kommunikasjon både innad mellom tjenesteområdene, mellom eksterne etater og til frivilligheten.»

Fall, trafikk og brann

Satsningsområdene til kommunen er for tiden fallforebygging, trafikksikkerhet og brannforebygging.

Sertifisørene skrev i sin uttalelse at: «Halden har gjennom flere år arbeidet grundig med skadeforebygging blant eldre, med godt faglig arbeid for å forebygge fallskader. Motivet er at flere skal kunne bo hjemme lengst mulig, samtidig som tilbudet på institusjoner kvalitetssikres. Tiltak for å øke fysisk aktivitet hos utsatte grupper er godt organisert, samtidig som tilrettelegging av bymiljøet fremmer gange- og sykkel. Her fremmes samtidig sosiale nettverk, bokvalitet og livskvalitet.»

Halden jobber også mye med trafikksikkerhet og har ambisjoner om å bli en Trafikksikker kommune. Det er allerede flere barnehager i kommunen som er Trafikksikre barnehager.

Flytt en dunk!

I 2014, da kommunen signerte intensjonsavtale med Skafor, var en av de første tiltakene en Trygghetsvandring. Denne resulterte i «Flytt en dunk» – altså at søppeldunker ble flyttet ut fra vegger og annet som kan ta fyr om det skulle begynne å brenne i selve dunken. Dette var svært viktig for å øke brannsikkerheten i trehusbebyggelsen, og har senere blitt til nedgravde avfallsbeholdere.

Skafor er stolte av å ha Halden på laget som et Trygt lokalsamfunn, og imponerte over den gode jobben som har blitt gjort, og som fortsatt gjøres der.

Vi ser frem til å følge utviklingen i Halden, og å samarbeide med dem også i årene som kommer.

Her kan du lese mer om sertifiseringen i Halden.

Foto øverst: F.v.: Kommunedirektør Roar Vevelstad, daglig leder i Skafor Eva Vaagland, ordfører Linn Laupsa.
Fotograf: Martin Sagholen, Halden kommune