Barn, ulykker og skadeforebygging

Barn er sårbare. De er utsatt for mange typer ulykker og skader. De fleste av ulykkene kan unngås med enkel innsats. Nøkkelen er å vite hva som kan skje – og hva som bør gjøres for å hindre at det skjer.

Vi voksne må rydde risiko høyt og lavt, ute og inne. Det er et stort ansvar – og en veldig takknemlig oppgave!

Barn skader seg oftest hjemme. De fleste skadene kan unngås. Sjekklistene forteller deg hvordan – rom for rom

Barn + Kjøkken

Små og store samles ofte på kjøkkenet – til matlaging, måltider, lekser eller hobbyer. Her er det stor aktivitet og mye spennende å se og ta på for barn. Det øker også risikoen for skader. Barn er særlig utsatt for å pådra seg brannskader og kuttskader.

Hovedregel: Mindre barn skal alltid være under oppsyn av voksne. Farlige gjenstander ryddes bort og sikres.

Sjekklister:

Barn + Stue

Stua er mye brukt – til lek og utforsking, løping og klatring. Fall- og støtskader er vanlig i et rom som dette. Det samme er skålding fra varme drikker.

Hovedregel: Mindre barn må være under oppsyn. Pass på varme drikker og tunge gjenstander.

Sjekklister

Barn + Soverom

Soverommet er rommet de fleste barn tilbringer mest tid i. For de minste barna kan søvn innebære risiko, særlig for kvelning. Soverommet kan også skjule andre farer, som for eksempel medisiner og kosmetiske produkter.

Hovedregel: De minste barna må framfor alt sikres mot mulig kvelning.

Sjekklister

Barn + Bad

Barn liker bad. Det er ikke alltid gøy å vaske seg eller pusse tenner, men badet byr på så mye mer. Her er det kraner å skru på, vann å plaske i og skap å utforske. Dessverre byr badet også på mange farer. Små barn må passes spesielt godt på og alltid være under oppsyn av voksne.

Hovedregel: Barn må til enhver tid være under oppsyn når vann er med i bildet.

Sjekklister

Barn + Trapp

Trapper er utfordrende for barn. Trinnene er høye, og gelenderet kan være vanskelig å holde i. Hvis trappa attpåtil er glatt, er ulykken fort ute. Og den kan bli alvorlig, med brudd og hodeskader.

Hovedregel: Godt lys, anti-skli og stødig rekkverk gjør trappen sikrere for alle. Sikring er nødvendig for de yngste.

Sjekklister

Barn + Hage og Uteplasser

Hager og uteplasser er høyt skattede lekeområder for barna. Ved å fjerne de viktigste farene, forblir de en arena er for fri utfoldelse, ny mestring og bare moro.

Hovedregel: Barn er oppfinnsomme. Foreldre må være like kreative i å forhindre skader.

Sjekklister