Barn, ulykker og skadeforebygging

Barn er sårbare. De er utsatt for mange typer ulykker og skader. De fleste av ulykkene kan unngås med enkel innsats. Nøkkelen er å vite hva som kan skje – og hva som bør gjøres for å hindre at det skjer.

Vi voksne må rydde risiko høyt og lavt, ute og inne. Det er et stort ansvar – og en veldig takknemlig oppgave!

Barn skader seg oftest hjemme. De fleste skadene kan unngås. Sjekklistene forteller deg hvordan – rom for rom